Hej!

Jag heter Sandra Fröjd och arbetar som frilansande illustratör. Jag älskar att teckna för barn och unga, och har därav en stil som är väldigt uttrycksfull, färgglad och full av rörelse. Mina arbeten kan du hitta i bland annat Kamratposten, läromedel och barnböcker i bokhandeln.

I flera år har jag arbetat på bokförlag, bland annat som barnboksförläggare, redaktör och formgivare. Böcker är hela mitt liv då de innehåller allt som jag älskar – bild, text och berättande. Jag hjälper dig gärna med enklare formgivning och sättning av böcker, om det skulle finnas ett behov.

Nu för tiden arbetar jag nästan dominerande digitalt (kanske för att jag älskar Ctrl + Z och önskar att den funktionen fanns i riktiga livet), men arbetar vid önskemål även med olja och akryl.

Skicka ett mejl om du är i behov av en illustratör eller bara har några frågor: sandrafrojd@gmail.com.

Hi!

My name is Sandra Fröjd and I work as an illustrator. I love drawing for children’s books and magazines. I love creating strong emotions and use a lot of color, details and movement in my pictures. You can find my work in the kid magazine Kamratposten, in children’s books and educational material.

Besides being an illustrator I have been working at several publishing houses. I have been working as a childrens books publisher, as well as editor and graphic designer. Books are my life, since they contain everything I love – pictures, text and storytelling. 

I work almost entirely with digital platforms (perhaps since I love Ctrl + Z so much and wish that function existed in real life), but occasionally make paintings in oil paint, acrylic and water colors.

If you have any questions at all, don’t be afraid to contact me: sandrafrojd@gmail.com.